New Clear Media

Din guide til medier, markedsføring og søgemaskineoptimering

Virksomhedskultur skal passe til strategi

offentlig ledelse (foto: se-institute.dk)

Virksomhedskultur og strategi skal passe sammen (foto: hansentoft.dk)

Virksomhedskultur betegner alle værdier og normer, der findes i din virksomhed. Selvom det kan være en svær størrelse at sætte en finger på, kan man ofte som udefrakommende hurtigt få øje på punkter, hvor dit firmas virksomhedskultur afviger fra andres. Måske er der faste ritualer i virksomheden, der for en insider ikke er særligt iøjnefaldende, men som for andre kan virke utroligt sære. Et ugentligt informationsmøde kan sige meget om din virksomhedskultur, selvom det kan virke som en normal del af hverdagen i medarbejdernes øjne. Det kan hurtigt afsløre din virksomhedskulturs hovedtræk, om der blot er tale om en enetale fra mellemledere og direktøren, eller om der er en mindre formel stemning, hvor alles mening vejer tungt.

Tilpas din virksomhedskultur til dit fokus

Der er ikke en slags virksomhedskultur, der er bedre end andre, og de har alle hver deres styrker og svagheder. For eksempel kan en løssluppen virksomhedskultur være perfekt for en IT-virksomhed med fart på og med konstant skiftende omgivelser, hvorimod en stor virksomhed med fokus på stabilitet og lave omkostninger kan have bedst af en høj grad af bureaukratisk kultur. Ofte er det svært at se, hvordan ens egen virksomhedskultur ser ud, og ændringer i strategier og mål kan have svært ved at blive gennemført, hvis virksomhedens kultur ikke passer ind. I de senere år har mange virksomheder med en bureaukratisk virksomhedskultur forsøgt at bevæge sig i retning af en mere fleksibel kultur for at følge med de mere skiftende omgivelser. Flere virksomheder er begyndt at eksperimentere med en fleksibel kultur, som blandt andet er kommet til udtryk i form af sociale netværk inden for virksomhedens grænser, hvor den interne kommunikation i firmaet pludselig kan få en helt anden karakter end tidligere. Der er for eksempel langt fra tidligere tiders anonyme forslagskasser til et socialt medie, hvor alle medarbejdere kan dele viden med hinanden og inspirere på tværs af lønniveauer og titler.

Lær mere om virksomhedskultur her

Se mere her:

Skab en god organisationskultur

En sund organisationskultur er virksomhedens rygrad

Share

Leave a Reply