New Clear Media

Din guide til medier, markedsføring og søgemaskineoptimering

Organisationskultur giver glade og dygtige medarbejdere

Skab en god organisationskultur for gladere medarbejdere (foto vesko.dk)

Skab en god organisationskultur for gladere medarbejdere (foto vesko.dk)

En virksomhed består altid af flere led, og det er vigtigt, at alle disse led kommunikerer og fungerer godt sammen, så hele foretagendet kan bevæge sig i den rigtige retning. De normer, der er på arbejdspladsen, der gør, at I kan arbejde og være sammen, er virksomhedens organisationskultur. Den er under konstant udvikling hver gang de involverede kommunikerer med hinanden og med omgivelserne.

Organisationskulturen handler altså ikke kun om ledelsesstrategier, beslutningsprocesser og politik. Den forgrener sig helt ned i mindste led. Det kunne for eksempel være, hvordan de ansatte klæder sig, når de går på arbejde. Alt sammen er med til at skabe de holdninger og værdier, der bliver herskende på arbejdspladsen og som igen forgrener sig helt op i topledelsen. Kort sagt skal organisationskulturen være med til at styrke fornemmelsen af sammenhold, tilhørsforhold og forpligtelse mellem medarbejderne.

Få nogen ude fra til at kigge på jeres organisationskultur

Når man er en del af organisationskulturen, kan det være svært at se på den ude fra. Det kan gøre det svært at skabe sig et overblik eller opdage, hvis kulturen halter på nogle punkter. Organisationskulturen er værd at tage op til overvejelse, hver gang man laver en ny strategi for virksomheden. Når I pludselig vil bevæge jer i en anden retning, er det nødvendigt at det hele flytter med, og det kan kun ske, hvis kommunikationen styrkes og medarbejderne inddrages.

Hvor fungerer kommunikationen nogle gange ikke, og hvordan kan man styrke alle grene af organisationen? At skifte retningen i sit foretagende er nogle gange den bedste løsning, hvis man vil se nye resultater. Man skal nemlig gøre noget nyt, hvis man vil have noget nyt til at ske. Det kan være en god idé at hente hjælp hos eksterne konsulenter, når man træffer de store beslutninger. De er trænede i styrke organisationskulturen i en virksomhed og kan hurtigt fornemme hvilke områder, der skal have en hjælpende hånd. På den måde kan din virksomhed blive endnu bedre.

 

Læs mere om organisationskultur

Share

Leave a Reply