New Clear Media

Din guide til medier, markedsføring og søgemaskineoptimering

En sund organisationskultur er virksomhedens rygrad

Organisationskultur (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Organisationskultur styrker virksomheden (Foto: hansentoft.dk)

At udføre en opgave er ikke bare at gå fra a til b. Der ligger noget imellem kommunikationen, uddellegeringen af opgaven og selve resultatet. Dette noget hedder kultur. Og indenfor erhvervslige sammenhænge kalder man selve dette for en organisationskultur. En organisationskultur angiver, hvordan og hvorledes opgaverne bliver kommunikeret ud, og hvordan forventningerne til opgaverne kommunikeres fra selve ledelsen. Ledelsen har meget at sige, hvad angår organisationskultur.

Kulturens ledelse

Det kan godt være, at gamle autoritære ledelsesformer er udgået, men der er alligevel et mimetisk forhold imellem arbejder og leder. Dette forhold sætter sig selv i syne på en ganske usynlig og umærkelig måde. Ja, man lægger  næsten ikke engang mærke til det. Netop desto stærkere kan man tale om, at der findes noget, der hedder organisationskultur – Organisationskulturen er altså selve den metode eller måde, hvorpå man forstår og løser opgaver på – Det er i sig selv en ganske usynlige størrelse, der først bemærkes, når man begynder at spørge ind til metodernes betydninger. Det kan en objektiv tredjepart være med til at gøre. Den objektive trejdepart har nemlig i kraft af sin distance et klarere og mere nøgternt forhold til virksomhedens kultur. Som virksomhed kan det være en god ide at sætte sin egen kultur under vurdering og løbende foretage evalueringer af de forskellige fremgangsmåder, der kendetegner virksomhedens arbejdere.

Løbende justeringer

Virksomheder arbejder alle på forskellige måder. Derfor handler det ikke om at foretage altoverskyggende ændringer. Men det handler om at justere på kulturen, så den passer bedre til de forventninger, der skabes. Ved først at have et kommensurabelt forhold imellem forventninger og fremgangsmåder, vil virksomheden opleve væksten som noget sundt og positivt, der følger i trit med dets kapacitet. Virkosmhedens vækst afhænger således af en kultur, der er sund og positiv i trit med sig selv.

Læs meget mere om organisationskultur her

Læs mere her:

Få viden om, din organisationskultur og hav’ mere fokus på udvikling

En god organisationskultur kan have en afgørende betydning for virksomhedens muligheder for vækst

Share

One ResponseLeave one →

  1. Skab en god organisationskultur

Leave a Reply